Dobrodošli na internet stranicu REFEMED d.o.o.

 

      Ordinaciju za fizikalno-medicinsku rehabilitaciju i edukaciju
osnovala sam 2009. g.  u namjeri da se djeci i mladeži s poteškoćama u funkcioniranju sustava za kretanje omogući što kvalitetniji fizijatrijski pregled i daju terapijske smjernice, a  roditeljima pruže detaljne informacije i edukacija o postupcima u svakodnevnom životu kojima će poduprijeti terapijske intervencije.

U dugogodišnjoj fizijatrijskoj praksi, u radu s djecom i mladeži stekla sam iskustva i vještine koje ću nastojati ugraditi u temelje REFEMED -a, gradeći ih u nekoliko pravaca:

 

 

U više od 20 godina specijalističkog fizijatrijskog rada s djecom i mladeži u uvjetima bolničke i ambulatne rehabilitacije, apsolvirala sam brojne teoretske i praktične tečajeve na temu rehabilitacije djece.
Stekla sam međunarodno važeće certifikate u Bobath neurorazvojnom terapijskom konceptu, a u Asklepios Katharina Schroth Klinik Bad Sobernheim u Njemačkoj educirala sam se za suvremenu trodimenzionalnu terapiju skolioze.
Apsolvirala sam tečajeve iz akupunkture i manualne medicine, te počela savladavati UZV dijagnostiku lokomotornog sustava.

Najveći dio svog fizijatrijskog djelovanja posvetila sam neurorazvojnoj terapiji djece s poteškoćama u razvoju kretanja, a velikim profesionalnim izazovom smatram područje manualne medicine.

Odraslima za sada mogu ponuditi tretmane osteopatijom i kraniosakralnom terapijom.
Te fizikalno-rehabilitacijske metode pripadaju domeni nježnih, dubinski učinkovitih manualno-medicinskih postupaka.
U sustavu organa za kretanje prilično uspješno rješavaju funkcionalne blokade i bolna stanja.
Kraniosakralnom terapijom se postiže izvanredno psihofizičko opuštanje osobe koja se tretira, stoga je dragocjena kao preventivna metoda čuvanja dobrog psihofizičkog vitaliteta za ljude koji žive dinamičkim, stresom ugroženim životom.

Naravno da ću uz svoj rad nastojati vezati kvalitetne fizioterapeute, spremne da se stalno usavršavaju u svojim stručnim karakteristikama.

Otvorena za plodonosnu i ugodnu  suradnju, srdačno pozdravljam sve kojima će moje znanje i iskustvo biti od pomoći i koristi.

 

Dr.  Nada Tretinjak-Matasić             
specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije