NRT
NEURORAZVOJNA KINEZITERAPIJA


MEDICINSKA GIMNASTIKA
NAMIJENJENA DJECI S ODSTUPANJIMA
U MOTORIČKOM RAZVOJU

Srećom je danas sve jasnije da je kvalitetan
motorički razvoj u dojenačkoj dobi temelj
kvalitetnog kretanja i držanja u životu čovjeka.

Vođeno genetskim zapisom ljudsko biće još prije poroda, u dobi od 8. do 12. tj. prenatalnog rasta i razvoja „nauči“ sve osnovne uzorke kretanja: glave, trupa i ekstremiteta.
U drugoj polovici trudnoće „ trenira snagu“ u naučenim obrascima kretanja, pripremajući se za ponekad naporan i neizvjestan prolaz kroz porođajni kanal.
Dakle i prije nego ugleda prvo dnevno svjetlo ljudsko biće mora puno toga naučiti .
Na tom kao i na svakom dijelu životnog puta moguće su poteškoće, od genetski predodređenih, do onih koje izniknu iz okolnosti – potreba održavanja trudnoće, genitourinarne infekcije i različite bolesti majke, sumnja na zastoj rasta ploda i dr.

Zatim uslijedi porod.
Zrelo ljudsko novorođenče u optimalnim okolnostima bez posebnih poteškoća savlada mehaničke uvjete prolaza kroz porođajni kanal. Nezrelo novorođenče, prijevremeno upućeno na taj put može imati poteškoća, jer još nisu zreli svi mehanizmi adaptacije na vanmaternični život, posebno cirkulacija u nezrelim, nježnim krvnim žilama mozga.

Nakon poroda uslijede nova iskustva.
Silu težu u prvih 40 tjedana rasta i razvoja nismo susreli, a nakon poroda nas pritisne o podlogu.
Treba joj se oduprijeti najprije refleksima, zatim razvojem voljnog kretanja i savladati je u toj mjeri da nam dozvoli lijepo i lagano kretanje.
Najprije treba uspraviti i osloboditi glavu, zatim naučiti kako rotirati i uspravljati trup, kako biti četveronožac da bi se dopuzalo do prvog velikog raskrižja. Treba se posjesti, preko lijevog i desnog boka, biti uspravljen od vrha glave do sjednih kostiju. Kroz puzanje treba usavršiti koordinaciju i ravnotežu jer će uslijediti uspravljanje. Prvi koraci, još teturavi i nesigurni na širokoj osnovi, toliko su veliko postignuće da najdraži oduševljeno zaplješću – još je jedno ljudsko biće vlastitim koracima zakoračilo u život.

Nezrelo novorođenče češće strada od perinatalnih komplikacija ( kriza disanja , infekcija , hiperbilirubinemije...). Na sreću danas je perinatalna skrb o novorođenčetu na visokoj razini.
Rano se identificiraju tzv. neurorizična djeca, procjenjuje se njihov neurološki status tražeći rane simptome možebitnog odstupanja. Po potrebi se indicira u prvom redu UZV mozga ili druga neuroradiološka dijagnostička metoda, da bi se potvrdilo ili isključilo rano oštećenje mozga.
Često novorođenče već u otpusnom pismu iz rodilišta ima naveden nalaz intracerebralne hemoragije ili hipoksije, što može biti traumatično saznanje nedovoljno upućenim mladim roditeljima. Treba znati da su hemoragije - krvarenja I i II stupnja u pravilu nekomplicirana, od njih se mozak novorođenčeta dobro oporavlja, no ipak imaju utjecaj na kvalitetu ranog motoričkog razvoja .
Krvarenja III i IV stupnja smatraju se kompliciranima i potrebno je što detaljnije stručno praćenje, savjetovanje roditelja i pravovremena, rana terapija odstupanja u psihomotornom razvoju.

Moždane hipoksije ( znaci da je mozak pretrpio manjak opskbe kisikom ) također je potrebno pratiti, kako kroz dijagnostiku tako i kroz praćenje kvalitete ranog psiho motoričkog razvoja djeteta.

Često treba ustrašene mlade roditelje umiriti.
Dva su čvrsta argumenta kojima se to može.
Prvo treba naglasiti da mozak novorođenčeta i dojenčeta posjeduje tzv. „plasticitet“ - snažne potencijale razvoja koji se mogu usmjeriti prema kvaliteti i kad je pretrpljeno izvjesno oštećenje.
Drugo – danas su srećom dostupni stručnjaci koji znaju prepoznati rane simptome i pobrinuti se da dijete što ranije bude upućeno u habilitacijski proces, kako bi se pomoglo potencijalima ranog rasta i razvoja djeteta.
Cijeli niz stručnjaka se osposobljava da pomogne djetetu s poteškoćama u psihomotornom razvoju i njegovim roditeljima.

Neuropedijatri će utvrditi ozbiljnost i prirodu moždanog oštećenja te preporučiti mjere liječenja.

Fizijatri će utvrditi odstupanje u neuromotornom razvoju i odlučiti kakav fizikalni tretman je potreban djetetu.

Fizioterapeuti educirani u specifičnim neurorazvojnim habilitacijskim tehnikama tretirat će dijete na određeni način i savjetovati roditelje o praktičnim postupcima kojima će u svakodnevnom bavljenju s djetetom poduprijeti terapijske intervencije.
Djeci s poteškoćama u ranom motoričkom razvoju danas se mogu ponuditi fizikalni tretmani – u prvom redu najšire primjenjen neurorazvojni koncept po Bobathu ( Bobath NRT koncept ), zatim kineziterapijski pristup po Vojti. Osteopatski tretman može pridonijeti kvaliteti navedenih osnovnih koncepata neuro(re)habilitacije. Većoj djeci s definiranim oštećenjima motoričkog razvoja od pomoći može biti i metoda po Petö- u.

Psiholozi će pratiti rani mentalni razvoj djeteta, a logopedi jezično–govorni i grafomotorni razvoj.
Po potrebi će se timu priključiti i drugi stručnjaci - ortopedi, okulisti, spec. ORL, defektolozi, rehabilitatori.
Na sreću danas je to u našoj sredini dostupno.
Najvažnije je da roditelj pravovremeno - što ranije dobije stručno mišljenje, savjet i pomoć.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player