TRODIMENZIONALNA  MANUALNA  TERAPIJA  DEFORMACIJA  STOPALA

 

                   Specijalna mobilizacijska manualna tehnika bazirana na neurofiziološkim osnovama  normalnog  motoričkog razvoja.
Razvijana  je zadnjih dvadesetak godina od iskusne njemačke fizioteraputkinje Barbare Zukunft Huber.
Terapija je namijenjena tretiranju prirođenih i stečenih deformacija stopala.
Prirođene deformacije mogu mogu biti malpozicijske (anomalije uzrokovane nepovoljnim položajem u maternici) ili malformacijske (deformacije uzrokovane poremećajem primarnog formiranja pojedinih anatomskih struktura stopala) .
Stečene deformacije mogu se razviti unutar nekih drugih bolesti, najčešće neuroloških oštećenja
(cerebralna paraliza, polineuropatije i dr.) , nakon trauma ili upalnih bolesti, a  nalazimo ih i u nekim nasljednim bolestima kao što je kongenitalna artrogripoza.

Najčešće deformacije stopala koje se tretiraju trodimenzionalnom manualnom terapijom jesu :
Pes equinovarus
       Pes  equinus
              Pes adductus
                       Pec calcaneus
                               Pes excavatus
                                       Pes planovalgus

Tehnika se bazira na  poznavanju normalnog funkcionalnog razvoja donjih ekstremiteta, naročito stopala, na  opuštanju mekih tkiva  i manualnoj mobilizaciji koštanih struktura stopala čiji su anatomski odnosi poremećeni, a zatim na zadržavanju korigiranog položaja dinamičkom bandažom elastičnim zavojima. Na takav način se mogu izbjeći statičke imobilizacije u korigiranom položaju, te smanjiti nužnost ponekad  i višestrukih operativnih tretmana.

Blaže deformacije stopala  koje su lakše korektibilne,  mogu se rješavati trodimenzionalnom  manualnom mobilizacijom mekih tkiva i koštanih struktura, te zadržavanjem korigiranog položaja kineziotapingom specijalnim flasterima.

Kao i svugdje u rehabilitaciji, tretman je važno započeti što prije, kako bi se spriječio razvoj kompenzacija i sekundarnih deformacija u lokomotornom sustavu, koji normalno funkcionira kao skladna dinamička cjelina u lancu normalnog  kretanja.